Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Celami działania naszej Fundacji są organizowanie przedsięwzięć w zakresie edukacji religijnej oraz rozwoju duchowego.

Patronem Fundacji jest święty biskup Hugo z Grenoble, zasłużony reformator Kościoła, fundator Wielkiej Kartuzji.

Cele statutowe realizujemy w praktyce poprzez programy promujące duchowość (a zwłaszcza życie pustelnicze).

Listę wydanych książek można znaleŸć na stronie Pustelniczy.pl).


Fundację można wspomagać wpłacając ofiary na konto:

Fundacja Biskupa Hugona
Bank Pocztowy S.A. 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
tytułem: darowizna

SWIFT (BIC): POCZPLP4
IBAN: PL 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
BLZ: 1320 1104 30


Kontakt: Korespondencję można kierować na adres e-mail: fundacja@fundacjahugona.plCopyright © Fundacja Biskupa Hugona