Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Celami działania naszej Fundacji są:
Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie promocji kultury, edukacji religijnej i ogólno-humanistycznej oraz rozwoju duchowego.
a także pomoc i wspieranie Polaków i Polonii.

Patronem Fundacji jest święty biskup Hugo z Grenoble, zasłużony reformator Kościoła, fundator Wielkiej Kartuzji.

Cele statutowe realizujemy w praktyce poprzez:
Program promujący duchowość i życie monastyczne Eremitki.pl
oraz
Program pomocy katolickiej wspólnocie Rodziny Rodzin Miasta Lwowa

* * *

Fundację można wspomagać wpłacając ofiary na konto:
Fundacja Biskupa Hugona
Bank Pocztowy S.A.
17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe

SWIFT (BIC): POCZPLP4
IBAN: PL 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
BLZ: 1320 1104 30

Kontakt: fundacja@fundacjahugona.pl© Fundacja Biskupa Hugona 2008-2014