Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Celami działania naszej Fundacji są: Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie promocji kultury, edukacji religijnej i ogólno-humanistycznej oraz rozwoju duchowego, a także pomoc i wspieranie Polaków i Polonii.

Patronem Fundacji jest święty biskup Hugo z Grenoble, zasłużony reformator Kościoła, fundator Wielkiej Kartuzji.


Cele statutowe realizujemy w praktyce poprzez:

Program promujący duchowość i życie pustelnicze Eremitki.pl | Lista wydanych w ramach programu książek: Publikacje>>>

oraz

Program pomocy katolickiej wspólnocie Rodziny Rodzin Miasta Lwowa

Fundację można wspomagać wpłacając ofiary na konto:

Fundacja Biskupa Hugona
Bank Pocztowy S.A. 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
tytułem: darowizna

SWIFT (BIC): POCZPLP4
IBAN: PL 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001
BLZ: 1320 1104 30

Kontakt: Korespondencję można kierować na adres: Fundacja Biskupa Hugona, ul. Mirowska 322, 42-202 Częstochowa
Email: fundacja@fundacjahugona.plCopyright © Fundacja Biskupa Hugona